Avspärrningar/Trafikhinder

När du vill hindra gående, bilar, mopeder, cyklar att komma in på området

I vårt utbud inom bommar och avspärrning finns lösningar för både tillfälliga och permanenta behov.

Avspärrninga, band, passar bäst för inomhusavspärrningar.

Bommar lämpar sig bäst för avspärrning av enskilda vägar eller infarter.

Grindar och trafikhinder används främst på cykelvägar och gångbanor.

Oavsett vad ni väljer kan ni lita på att våra produkter tål tuffa tag i offentlig utemiljö.

Avspärrningar

Trafikhinder

Vi är en certifierad e-handel som alltid erbjuder en personlig service till våra kunder